อินเตอร์เน็ตทำอะไรได้บ้าง

อินเทอร์เน็ตทำอะไรได้บ้าง

อินเทอร์เน็ตคืออะไร

การใช้อินเทอร์เน็ตนั้น จะมีประโยชน์หรือโทษ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของผู้ใช้งานเอง เนื่องจากอินเทอร์เน็ตนั้นเป็นการเปิดโอกาสให้ศึกษาได้ทุก ๆ เรื่อง ขึ้นอยู่กับผู้จะขอใช้บริการอะไร ซึ่งมีลักษณะการใช้งานต่าง ๆ ดังนี้

1. การค้นหาข้อมูล

เราสามารถค้นหาข้อมูลและสิ่งที่ต้องการอยากรู้ได้ โดยการค้นหาจากเว็บไซด์ต่าง ๆ

บนอินเทอร์เน็ต World Wide Web  หรือ WWW. เป็นบริหารข้อมูลแบบต่าง ๆ ซึ่งมีการ     เชื่อมโยงถึงกันได้ ตัวอย่างเช่น การค้นหาข้อมูลด้วย Google จาก http://www.google.co.th

2. เพื่อการศึกษา

การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษา

ปัจจุบันมีเว็บที่บริการเรียนออนไลน์มากมาย

หลากหลายวิชา มีทั้งแบบข้อความเพื่ออ่าน

ภาพประกอบ เสียงบรรยาย หรือวีดีโอสอนก็มี

ดังตัวอย่างนี้

3. เพื่อความบันเทิงและข่าวสาร

นอกจากที่กล่าวมาเรายังสามารถดูหนัง ฟังเพลง หรืออ่านหนังสือพิมพ์ นิตยาสาร เพื่อให้มีความรู้เพิ่มเติมได้ ดังตัวอย่างนี้

4. เพื่อการสนทนาหรือจดหมายอีเล็กทรอนิกส์

เราสามารถติดต่อกันได้โดยการสนทนา

ผ่านอินเทอร์เน็ต เช่น การสนทนาด้วยการพิมพ์

ข้อความโต้ตอบ หรือการสนทนาผ่านระบบเสียง

การใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์และ   อื่น ๆ

ดังตัวอย่างนี้

5. เพื่องานธุรกิจ 

นอกจากที่ได้กล่าวมา เรายังสามารถใช้

อินเทอร์เน็ตเพื่องานธุรกิจได้ เช่น ซื้อขายสินค้า

ออนไลน์ การทำงานเกี่ยวกับการเงิน เช่น

โอนเงินระหว่างธนาคารและอื่น ๆ อีกมากมาย

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s